Previous slide
Next slide

Urbanism

Un subiect care merită cunoscut de toți bucureștenii.

Felul în care arată Bucureștiul astăzi – cu părțile lui încântătoare, dar și cu problemele sale, care sunt rezultatul gândirii și planificării realizate de toate administrațiile care l-au condus. În ultimii 34 de ani, transformările Bucureștiului s-au produs în lipsa unei perspective de ansamblu și într-un cadru legal schimbător, contradictoriu și, de cele mai multe ori, nerespectat. Gradul de ilegalitate al documentațiilor de urbanism și al autorizațiilor de construire emise de vechea administrație PSD este de 50%. De unde știm? 50% dintre actele contestate în instanță au fost anulate.

Obiectivul nostru: baze legale și profesionale pentru dezvoltarea Bucureștiului

Bucureștiul și toate marile orașe au un document de urbanism în baza căruia se dezvoltă sustenabil. Acest document se numește Plan Urbanistic General sau, pe scurt, PUG. PUG-ul Bucureștiului a intrat în vigoare în anul 2000, dar de atunci nu a mai fost actualizat. Un nou PUG a fost contractat în 2013, care s-a blocat instituțional.
Primarii anteriori, în loc să se concentreze să actualizeze acest document la standarde moderne, au dat mii de derogări – excepții nocive de la aceste reguli de bază pentru dezvoltarea orașului. Ulterior, între anii 2018-2020, au emis Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) imense, cât suprafața unui sector, prin care făceau excepții de la reguli pe suprafețe foarte mari, deși nu aceasta era menirea acestui instrument.

PUZ-urile de sector – un atac asupra zonelor protejate de PUG, au produs o aglomerare exagerată – blocuri în zone de case, construirea de complexuri rezidențiale supra-densificate pe străzi foarte înguste (fără funcționalități precum școli, grădinițe, dispensare etc.), generând blocaje de trafic, pierderea a zeci de hectare de spații verzi, afectarea rețelelor de utilități și, în general, la o diminuare a calității locuirii și a vieții.
Doar poluarea produsă de traficul rezultat din lipsa unei abordări integrate a dezvoltării orașului cauzează probleme de sănătate precum boli respiratorii (copiii fiind în mod particular vulnerabili) și complicații la vârstnici, plus o reducere generală a longevității.

Acte emise de organisme interne și internaționale confirmă această analiză sumbră. După investitura mea ca primar, la cererea mea, Consiliul General al Municipiului București a suspendat administrativ PUZ-urile de sector, în februarie 2021. Suspendarea lor a fost atacată în instanță în aproximativ 20 de litigii, toate fiind respinse de instanțe.

Instaurarea legalității

Ulterior suspendării PUZ-urilor, am efectuat o analiză amplă a legalității lor, în vara anului 2021, în care am găsit peste 20 de motive de nelegalitate. Am prezentat public această analiză și am sesizat autoritățile competente. Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul le-au ignorat până în prezent. Entități private au atacat în instanță PUZ-urile de sector, poziția noastră în toate litigiile fiind pentru anularea acestora.

Ulterior, prin deciziile instanțelor, au fost anulate definitiv PUZ-urile sectoarelor 1, 3, 5 și 6 – dovedindu-se a fi nelegale, iar PUZ-urile sectoarelor 2 și 4 sunt suspendate.

Anularea PUZ-urilor a readus în vigoare PUG-ul din 2000, în baza căruia am acordat între 600 și 800 de autorizații de construire pe an, în același ritm ca administrațiile precedente. Am procesat și zeci de PUZ-uri mai mici, aflate în diverse faze de avizare.

Ce nu am mai emis, însă, sunt în jur de 100 de autorizații pe an care încalcă prevederile PUG-ului.

Am întărit considerabil și forța juridică a Primăriei, care acționează, în sfârșit, ca autoritate publică, fără să cedeze la sutele de acțiuni în instanță în care i se solicită emiterea de acte ilegale.

Actualizarea Planului Urbanistic General

Am reluat actualizarea Planului Urbanistic General, blocat din anul 2014.
În urma unei ample analize juridice, în decembrie 2022, am definit pașii următori de acțiune prin semnarea unui act adițional la contract. Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” conduce consorțiul pentru realizarea noului PUG (https://pug-bucuresti.uauim.ro/). Acesta a intrat în dezbatere publică în vara 2023 și peste zece mii de bucureșteni au participat cu opiniile lor.

În martie 2024, toate studiile erau efectuate și se lucrează la regulamentul și planșa de reglementări. Am alocat bani din bugetul pentru 2024 inclusiv pentru Baza de Date Urbane – un sistem de informare geografic (GIS) cu informații despre rețele de școli, proprietăți și toate elementele infrastructurii urbane, pentru a lua deciziile integrat, îmbunătățind astfel planificarea orașului.

În această vară, PUG-ul va fi finalizat și va merge la ministere și la celelalte instituții pentru avizare.

Am protejat spațiul verde

Ca oraș, ne confruntăm cu un aer poluat produs de o dezvoltare haotică în toți acești ani. Spațiul verde al Bucureștiului pe cap de locuitor – plămânii orașului – este de trei ori mai mic decât prevede legea și cum găsim în alte capitale europene. PUZ-urile de sector își propuneau să betoneze încă 600 de hectare de spațiu verde din puținul pe care îl aveam. Oprindu-le, ne-am protejat sănătatea.

Anularea PUZ-urilor nu a oprit însă atacul Mafiei imobiliare. După anularea sau suspendarea de către instanță a mai multor investiții în zonele protejate, am fost confruntați cu un atac asupra Regulamentului de Urbanism al întregii zone istorice a Bucureștiului. Există în acest moment mai mult de 10 litigii în instanță din zona privată în care se solicită anularea Regulamentului Zonelor Protejate ale Bucureștiului. Inclusiv Prefectul a amenințat public cu atacarea în instanță a întregii reglementări. Am ieșit public și, cu ajutorul intervenției Ministrului Dezvoltării, intenția Prefectului a fost oprită.

Bucureștiul a continuat să se dezvolte

Primăria Municipiului are atribuții referitoare la doar 7% din suprafața orașului, pe zone protejate și monumente istorice.

Pentru a analiza cât mai profesionist documentațiile de urbanism depuse, am inițiat și Consiliul General a aprobat componența unei noi Comisii Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, formată din specialiști pe patrimoniu, urbaniști, geografi și sociologi cu reputație în domeniile lor. Pe baza analizelor Comisiei, arhitectul șef își fundamentează decizia de aprobare sau respingere a proiectelor imobiliare. Readucem astfel pe baze moderne fundamentarea deciziilor de dezvoltare a orașului. Această schimbare motivează mulți proprietari să își renoveze clădirile din centrul istoric, bazându-se pe predictibilitatea Primăriei de a nu permite betonarea neprevăzută sau supra-densificarea. Prin multe astfel de renovări – am aprobat deja sute – orașul nostru va arăta din ce în ce mai plăcut.

Am reorganizat procesul de emitere a autorizațiilor de construire. Gradul de ilegalitate a scăzut masiv.
În plus, informarea cetățeanului despre ce este necesar pentru depunerea cu succes a unui proiect se realizează mult mai devreme – la primirea certificatului de urbanism. Vrem să oferim predictibilitate pentru planificare, facilitând astfel dezvoltarea orașului. Am redus timpii de așteptare pentru autorizare de construire, în medie, de la 6 luni la 4 luni (lucrăm la procese care să îl înjumătățească suplimentar).